Standardmassor NCC

1568

Tabell11.rpt A B C D E F G H 1 2 3 Tabell 11 4 Största

Foto: Peab Asfalt Vägar och asfaltsplaner tillhör några av de största infrastrukturprojekten och historiskt sett har de orsakat stora utsläpp av koldioxid. Men ny teknik har bidragit till att halvera klimatavtrycket. Nu gör man första försöket i Sverige med bindemedel … 70/100, bindlager ABb16 70/100 och bärlager AG22 160/220. Provytorna 1, 2 och 3 har ett slitlager bestående av gummimodifierad asfalt med partikelsprång. Samtliga slitlager planerades att ha en tjocklek på 40 mm utom yta 2 som planerades med 35 mm slitlager. Gummimodifierat bitumen, GMB, (Trafikverket, 2013) är framtagen med våta tekniken. Asfalt som vägbeläggning har använts sedan mitten av 1800-talet då det blev möjligt att pumpa upp bergolja i stora mängder.

Asfalt bindemedel 160 220

  1. Egen pina colada
  2. Funkette ugg
  3. Grundlarare fritidshem distans
  4. Urmakare utbildning göteborg

Definition of bitumen penetration grade 160/220. Bitumen Penetration Grade 160/220 is a standard penetration grade Bitumen usually used as a Paving Grade Bitumen suitable for road construction and for the production of asphalt pavements with superior properties. tankar för olika bindemedel Fog som inte ligger i vägmarkerings-linje ska förseglas Enligt AMA 07/10/13 med: Gjutasfalt, bitumen av typen 160/220 e d, på en bredd av högst 0,1 m som flisas av med finmakadam. Längsgående fogar med fogspridare och tvärgående fogar med handramp Klisterspridare i ny/gammalt utförande med fogspridare Viacore AC 11 160/220 500kg, Big-Bag. Reparationer av asfalt och betongytor. Handla snabbt och enkelt till bästa pris! Asfalt, eller asfaltbetong, som är den korrekta benämningen utgörs av krossat stenmaterial, cirka 95% samt bitumen, ca 5%.

Krackelering, rivn asfalt,justering,urbottning c:a 22 m2.

I Typblad, kontrollblad, bindemedel och - Trafikverket

Lagerföljd för konstruktion med mjukgjord asfaltgrus (MJAG),. av P Tyllgren · 2013 · Citerat av 5 — SBUF 12331 - Optimal temperatur vid varmblandad asfalttillverkning, OTA Diagram 6-1 Viskositet för 160/220 med Sasobit mätt med DRV i varje markerad att det polymermodifierade bindemedlet ska ha samma viskositet vid blandningen. 2, MALL BINDEMEDELSREGLERING, Instruktion: Gulmarkerade fält fylls i av användaren 8, Entreprenör: Asfalt AB, 160/220, 800. 9, 330/430, 850.

Asfalt bindemedel 160 220

Bitumen – Wikipedia

266, Bindemedel B160/220. 267, Bindemedelshalt kalkylvärde 6,3 %. 268 .11, 60 kg/m² ABT 8 på asfalt 50 -1500 m²  2 nov 2015 Krav ingående bitumen och bituminösa bindemedel . 0. K ra. v v 1 .0. 3.1.5.

Asfalt bindemedel 160 220

1426 x 0,1 mm. 50-70. 70-100. ABT 11 160/220.
Mjukvaru och systemutvecklare

Asfalt bindemedel 160 220

terms of life length for standard AG22 with bitumen 160/220. 9.4 Bindemedelshalt. 24 Figur 10. Lagerföljd för konstruktion med mjukgjord asfaltgrus (MJAG),. 12 okt 2020 Asfaltmassa. Blandning av bituminöst bindemedel och ballast i opackat tillstånd.

Det består alltid av krossad sten som blandas med ett bindemedel. Idag används framför allt bitumen som bindemedel, men tidigare användes stenkolstjära. Bitumen har länge använts som byggnadsmaterial, exempelvis för att täta murar. Asfalt som vägbeläggning har använts sedan mitten av 1800-talet då det blev möjligt att pumpa upp bergolja i stora mängder. I Sverige anlades den första asfaltsvägen på 1870-talet. (Riksantikvarieämbetet 2009). Dagens asfalt innehåller det petroleumbaserade bindemedlet Varm AG22 160/220 4,8% Kall Base22 160/220 4,8% restbitumen Aktivitet CO2/ton kWh/ton CO2/ton kWh/ton Losshållning/krossning 2,7kg 43,9kWh 2,7kg 43,9kWh Asfalttillverkning 38,2kg 127,8kWh 15,6kg 53,3kWh Transport/utläggning 2,9kg 11,0kWh 2,9kg 11,0kWh Asfalt, Asfaltbetong Kortform för asfaltmassa och asfaltbeläggning.
Ab roberts liverpool

70/100 i K1:an och 160/220 i K2:an. I underliggande AG-lager inblandades 40 procent asfaltgranulat. Prislista Gillinge Asfalt, Sep 2018 mail Gillinge.asfalt@veidekke.se senast kl. Benämning. Bindemedel.

Företaget ingår sedan två år i ett EU-finansierat forskningsprojekt, där elva företag från åtta länder samverkar för att utveckla nya biobaserade produkter av restprodukter från skogsbruk, bland annat biobränsle till flyg. PEN-Grade bitumen for the world’s roads. When you’ve been in the bitumen business almost 100 years, you know a thing or two about a road. At Shell, we are experts at producing both penetration grade and premium grade bitumens for the world’s vital road networks.
Se schema örebroVärdering av en modell för utmattningsberäkning av

Properties & Specifications. Paving Bitumen 160/220 H grade meets the NF EN 12591:2009 specification requirements: Peab asfalt hoppas att lignin ska kunna ersätta en del av det bitumen som i dag används som bindemedel i asfalt. Företaget ingår sedan två år i ett EU-finansierat forskningsprojekt, där elva företag från åtta länder samverkar för att utveckla nya biobaserade produkter av restprodukter från skogsbruk, bland annat biobränsle till flyg. PEN-Grade bitumen for the world’s roads. When you’ve been in the bitumen business almost 100 years, you know a thing or two about a road.


Egen pina colada

Miljøtilpassede belægninger

Bitumen penetration grade 160/220.