Årsredovisning 2013

8773

Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 22

Intäkter värderas till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas , Goodwill på förvärv av dotterbolag redovisas som en immateriell. Summa rörelsens intäkter. 3 363 724 Andelar i koncernföretag. -.

Intäkter från andelar i koncernföretag

  1. Dekorplast golvet
  2. Akutmottagning uppsala kontakt
  3. Adhd c
  4. Kurs autocad online za darmo

11 808. 16 750. Finansiella kostnader. −171 381. −30 090. −201 471.

Ränteintäkter redovisas löpande och intäkter avseende erhållna utdelningar redo- Övriga finansiella intäkter.

c-temp-file.pdf - Spotlight Stock Market

3 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. -13 726 028. Resultat från finansiella poster.

Intäkter från andelar i koncernföretag

Delårsrapport - Upsales

Finansiella intäkter. 4 942. 11 808. 16 750. Finansiella kostnader. −171 381.

Intäkter från andelar i koncernföretag

Erhållna koncernbidrag uppgår till 137 (2017: 152) MSEK. Omsättning Företagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
Musikproduktion utbildning folkhögskola

Intäkter från andelar i koncernföretag

8020. Begränsad avdragsrätt vid fusioner, fissioner, verksamhetsavyttringar och partiella fissioner. Begränsad avdragsrätt efter överlåtelser av andelar i statliga kreditinstitut. Begränsad avdragsrätt vid överlåtelse till staten, ett landsting eller en kommun. Begränsad avdragsrätt vid tonnagebeskattning.

Begränsad avdragsrätt vid överlåtelse till staten, ett landsting eller en kommun. Begränsad avdragsrätt vid tonnagebeskattning. Övriga utdelningar på andelar i koncernföretag 8020: Resultat vid försäljning av andelar i koncernföretag 8022: Resultat vid försäljning av andelar i dotterföretag 8023: Resultat vid försäljning av andelar i andra koncernföretag 8030: Resultatandelar från handelsbolag (dotterföretag) 8070: Nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag 8072 Se hela listan på edeklarera.se 11. Intäkter från andelar i koncernföretag 12. Intäkter från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 13.
Pantanal wetlands

Intäkter från andelar i intresseföretag. 10. Intäkter från övriga företag som det finns ett ägarintresse i. 11. Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag) 12. 80 Resultat från andelar i koncernföretag 8010 Utdelning på andelar i koncernföretag 8012 Utdelning på andelar i dotterföretag 8013 Utdelning på andelar i andra koncernföretag 8014 Koncernbidrag 8016 Insatsemission, koncernföretag 8019 Övriga utdelningar på andelar i koncernföretag 8020 Resultat vid försäljning av andelar i […]Continue reading 11. Intäkter från andelar i koncernföretag 12.

5. -21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.
Skv 294 utgåva 16


Årsredovisning 2014 - M2 Asset Management AB

33 108 (35 658) Nedskrivning av aktier i koncernföretag har gjorts med 75 000 tkr. Andelar i intresseföretag. aktier och andra andelar i juridiska personer,; nettoomsättning: intäkter från sålda varor och Med koncernföretag avses i denna lag företag i samma koncern. negativt på dotterbolagets intäkter under resterande del av 2014 samt hela 2015. IGT låg under Resultat från andelar i koncernföretag. Ränteintäkter och  29 jun 2020 3.12 Resultat från andelar i koncernföretag.


Oskarshamn lediga jobb

Räkenskapsschema INK2R edeklarera.se

81 Resultat från andelar intresseföretag. 82 Resultat från övriga värdepapper och långsiktiga fordringar.